10 دلیل برای اینکه تبلیغات فرودگاهی باید در اولویت برندها باشد.

فرودگاه، محیطی که مانند هیچ جای دیگری نیست…​

فرودگاه ها به دلیل حضور صاحبان مشاغل بهترین مکان برای تبلیغات B2B است.

1- روحیه و هیجان بالای مسافران باعث میشوند توجهشان نسبت به اطراف بیشتر شود، در نتیجه تبلیغات بیشتر دیده می شود.

2- مردم فرودگاه را با سبک لاکچری مرتبط می دانند، در نتیجه برند های لوکس با حضور در این فضا اعتبار بیشتری کسب میکنند

3- با توجه به حضور طولانی مدت مسافران در فرودگاه، امکان دیده شدن و ماندگاری پیام تبلیغاتی در ذهن مخاطب نسبت به سایر موقعیت ها بیشتر است

4- فرودگاه ها به دلیل حضور صاحبان مشاغل بهترین مکان برای تبلیغات B2B است

5- آمار نشان داده است بیش از ۸۰٪ مسافران به تبلیغات فرودگاهی توجه میکنند

6- فرودگاه محیطی منحصر به فرد است، و به برندهایی که در فرودگاه حضور دارند، ارزش، اعتماد و اعتبار می دهد

7- گزینش مخاطبین مرفه و خاص جامعه

8- پیام تبلیغاتی شما به تمام نقاط شهر/کشور منتقل می شود

9- تردد ۲۴/۷ مسافران در فرودگاه ها

10- تنوع زیاد ابزارهای تبلیغاتی در فرودگاه ها