گوریلا مارکتینگ( بازاریابی چریکی ) چیست ؟

به زبان ساده گوریلا مارکتینگ روشی است که برند سعی مـی کند با یک ایده نامتعارف و یونیک توجـه مخاطبان را جلب و آن ها را درگیر کند .


مهـمترین هـدف بازاریابی چــریکی ارتـباط با احساسات مصرف کننده است . خلاقیت ،نـوآوری و نـبوغ بازاریابی چــیزهایی است که باید در این روش بازاریابی انجام شود.

بازاریابی چریکی محیطی وجود یک اِلمان و یا ماکت حجـمی با تصویر جذاب در مکان و زمانی که افراد انتظار دیدن آن را ندارند یـکی از قــوی ترین روشــهای بــازار یابی چریکی به حساب می آید.


ماکت حجمی چیست ؟
ماکت یه کپی دقیق و بزرگ شده از یه مدل واقعی است و به علت چند بعدی بودن از هر نـما و زاویه قابل تماشا است .


این اتفاق بایدغافل گیر کننده خلاق ، هوشمندانه باشد تا مخاطب با به اشتراک گذاشتن باعث شود طـرح و ایده وایرال شود .

در کل این روش بازاریابی به علت غافلگیر کننده بودن بیشتر از انواع تبلیغ ها در حافظه مخاطب می ماند .