المنت هاارائه ویدئو

اسلایدر باکس تصویر را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

ویدئو

ShowReel