المنت هامقایسه

مقایسه را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

مقایسه
img img