المنت هادایره پیشرفت

پیشرفت مهارت های نمایش را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

پیشرفت
پروژه
مشاوره شده
اپ
توسعه داده شده
دیجیتال
مارکتینگ
برند
طراحی شده